Affärsutveckling - tillsammans skapar vi värde

Lendev hjälper framförallt företag i norra Sverige med kvalificerade tjänster inom affärsutveckling och förändringsarbeten. Hur kan vi hjälpa dig? Här nedan hittar du våra vanligaste tjänster.
En kombination av våra erfarenheter kan vara precis vad er verksamhet behöver. Med er kunskap och erfarenhet av er verksamhet tillsammans med Lendevs förmåga och erfarenhet av lönsam affärsutveckling så kan vi tillsammans skapa det resultat ni eftersträvar.
Varje uppdrag börjar med fokus på verksamhetens affärsidé och dess utvecklingsmöjligheter. Låt Lendev medverka, stötta eller leda en analys av nuläget samt skapandet av den plan som krävs för att nå det önskvärda läget. Genom effektiva processer utvecklar vi sedan affären i en riktning som förbättrar och ger resultat, precis med den engagemangsnivå som er verksamhet behöver. Lendev drivs av en ständig strävan skapa värde, från dag ett.

Vill du skapa mer värde till din verksamhet? Kontakta oss så berättar vi hur du lyckas!

Företagscoachning – lyfta er produktion till världsklass

Har ni behov av att bli bättre och effektivare i er verksamhet? Lendev är certifierad coach inom Produktionslyftet, Sveriges största och nationella utvecklingsprogram för tillverkningsindustrin, vars syfte är att höja tillverkningsindustrins produktivitet, konkurrenskraft och utvecklingsförmåga till absolut världsklass.
Gör som över 300  svenska företag gjort, genomför Produktionslyftets program tillsammans med en certifierad Företagscoach. Ett gediget program som bygger på principer från Lean men med utgångspunkten för ert specifika företags styrkor och värderingar. Över 300 tillverkande företag runt om i Sverige har redan lyft sin produktion och effektivitet genom Produktionslyftets väldokumenterade och omvittnat framgångsrika modell.  Läs mer om produktionslyftet här.

Vill du lyfta er produktion till världsklass? Kontakta oss så hjälper vi er.

Interim Management – skapa snabbt en trygg förstärkning till verksamheten

Behöver du med kort varsel anlita en erfaren ledare under en begränsad period? Någon med dokumenterad kompetens som vet hur saker ska göras och har god hand med personal. Någon som med kort startsträcka kan ta en ledande roll i din verksamhet eller i ett specifikt projekt? Då kan Lendev vara precis vad din verksamhet behöver.
Att tillsätta chefer och specialister på tidsbegränsade uppdrag – en interimslösning – kan vara effektivt i många situationer. Exempelvis när en nyckelperson i organisationen försvinner, vid en lång sjukskrivning, föräldraledighet eller annan händelse. Kanske finns behov av spetskompetens för ett specifikt projekt, vid en arbetstopp eller någon som kan genomföra ett förändringsarbete under en tid.

Lendev erbjuder snabb, trygg och erfaren förstärkning till din verksamhet eller ditt team när din spelplan förändras.

Verksamhetssystem – säkerställ de behov och krav som ställs på din verksamhet

Ledningssystem är till för att uppfylla de behov och krav som ställs på verksamheten. Olika intressenter har olika krav och behov till exempel ägare vill ha hög avkastning, kunder vill ha hög kvalitet, medarbetare vill ha god arbetsmiljö, omvärlden vill ha låg miljöpåverkan och högt ansvarstagande. Systemets uppgift är att se till att dessa behov uppnås på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt.
Ett ledningssystem fungerar som ett verktyg för ledningen att styra verksamheten mot uppsatta mål och som stöd för medarbetarna i deras dagliga arbete. Det säkerställer att rätt saker görs, att de görs på rätt sätt och att intressenternas krav uppfylls. Det kan ha olika inriktningar som t ex kvalitet, miljö och arbetsmiljö eller flera områden integrerade med varandra. Hos Lendev finns lång erfarenhet av att ansvara för införanden av ledningssystem anpassade efter verksamheten och utifrån dess strategi.

Självklart är det avgörande att ledningssystemet lägger grunden för ett strukturerat och effektivt arbetssätt och inte minst att det är enkelt och praktiskt användbart. Vill ni certifiera er så utgår självklart arbetet ifrån den standard ni önskar certifiera er mot t ex ISO 9001, ISO 14001, ISO 3834 eller EN 1090.

Låter det intressant? Kontakta oss och berätta om era behov!

© 2021 Lendev AB