Referenser

Vi gillar våra kunder och kunderna gillar oss. Under många år har Lendev stöttat företag med affärsutveckling i alla möjliga branscher och kundförtroendena har blivit många. Här nedan har vi samlat några av dem.

Artiklar

Umesläp i Bygdsiljum

Umesläp tillverkar hästtransporter. Det är släp och lastbil. Umesläp har genomgått Produktionslyftets 18-månadersprogram. Utvecklingen har framförallt varit att kvalitetssäkra och effektivisera de interna processerna. Efter produktionslyftets 18-månadsprogrammet har vi fortsatt med att coacha företaget i fortsatt förbättringsarbete.

Euromaint i Umeå

Euromaint underhåller persontåg åt Tågkompaniet som trafikerar persontåg från Ö-vik upp till Kiruna. Vi har nyligen avslutat ett 18 mån projekt med Euromaint som ökade tillgängligheten för tåg under vintermånaderna från 70% till närmare 100%. Även här kraftigt ökad produktivitet och fokus på att tillsammans med kund införa ett processtänkande där allas delaktighet och ansvar lyfts fram.

Berco Produktion i Skellefteå

Berco tillverkar lastbilspåbyggnader. Har under 4 års tid varit med och lyft Berco från konkurshot till ett lönsamt företag som är ledande i Sverige i sin nisch, lastbilspåbyggnader, med kunder som Volkswagen, Mercedes, Ford, Iveco mm. Dubblad volym, ledtider från 13 dagar till 3 dagar. Kraftigt ökad produktivitet.

Företaget lyfts fram inom ”Produktionslyftet” som ett av de främsta bland ca 350 företag som varit med i produktionslyftet. Hela förändringen gjordes med ett processtänk som genomsyrade även de administrativa processerna. Berco har under denna tid också lyckosamt arbetat med mångfald, jämställdhet och ett normkritiskt tänkande.

Optronic i Norden AB i Skellefteå

Har drivit ett 18-månaders program för att effektivisera arbetsflöden. I programmet ingick också baserat på leanprinciper förbättra ledarskapet.

Norrgross i Skellefteå

Arbetar för närvarande i ett förbättringsprojekt att se över och coacha organisationen till effektivare och kvalitetssäkrade arbetsflöden.

På följande företag har vi bedrivit Produktionslyftets 18-månadersprogram

Euromaint (Umeå), Optronic, Berco Produktion, Brokk, Specma (Skellefteå), Umesläp (Bygdsiljum),  Element Six (Robertsfors), Åsele Mekaniska (Åsele), Specma (Örnsköldsvik), Delta Nordic (Örnsköldsvik), Mekanotjänst (Örnsköldsvik).

Fler referenser

Ferex, Hjalmar E, SSC Klingan, Lövångers Bygg, Gullängens Mekansika (Ö-vik), Fumex, Turnhill, Protab (Vindeln), Plastex, Ursviken Technology, Note, Adopticum, Cennox (fd Strongpoint och SQS), Rail Test Nordic, Norrgross, Northlink, Pregame, New Nordic Beverages (fd Idunn Wine)
Umesläp i Bygdsiljum
Umesläp tillverkar hästtransporter. Det är släp och lastbil. Umesläp har genomgått Produktionslyftets 18-månadersprogram. Utvecklingen har framförallt varit att kvalitetssäkra och effektivisera de interna processerna. Efter produktionslyftets 18-månadsprogrammet har vi fortsatt med att coacha företaget i fortsatt förbättringsarbete.
Euromaint i Umeå
Euromaint underhåller persontåg åt Tågkompaniet som trafikerar persontåg från Ö-vik upp till Kiruna. Vi har nyligen avslutat ett 18 mån projekt med Euromaint som ökade tillgängligheten för tåg under vintermånaderna från 70% till 100%. Även här kraftigt ökad produktivitet och focus på att tillsammans med kund införa ett processtänkande där allas delaktighet och ansvar lyfts fram.
Optronic i Norden AB i Skellefteå
Har drivit ett 18-månaders program för att effektivisera arbetsflöden. I programmet ingick också baserat på leanprinciper förbättra ledarskapet.
Berco Produktion i Skellefteå
Berco tillverkar lastbilspåbyggnader. Har under 4 års tid varit med och lyft Berco från konkurshot till ett lönsamt företag som är ledande i Sverige i sin nisch, lastbilspåbyggnader, med kunder som Volkswagen, Mercedes, Ford, Iveco mm. Dubblad volym, ledtider från 13 dagar till 3 dagar. Kraftigt ökad produktivitet.

Företaget lyfts fram inom ”Produktionslyftet” som ett av de främsta bland ca 350 företag som varit med i produktionslyftet. Hela förändringen gjordes med ett processtänk som genomsyrade även de administrativa processerna. Berco har under denna tid också lyckosamt arbetat med mångfald, jämställdhet och ett normkritiskt tänkande.
Strongpoint Cash Sequrity (fd SQS) I Skellefteå
Arbetar för närvarande i ett projekt att se över och coacha organisationen till effektivare och kvalitetssäkrade arbetsflöden.
På följande företag har vi drivit Produktionslyftets 18-månadersprogram
Umesläp, Optronic, Berco Produktion, Brokk, Skellefteå, Specma, Umesläp (Byggdsiljum), Euromaint (Umeå), Element Six (Robertsfors), Åsele Mekaniska (Åsele), Specma (Örnsköldsvik), Delta Nordic (Örnsköldsvik), Mekanotjänst (Örnsköldsvik).
Övriga referenser
Ferex, Hjalmar E, SSC Klingan, Lövånger Bygg, Gullängens Mekansika (Ö-vik), Fumex, Turnhill, Protab (Vindeln), Plastex, Ursviken Technology, Note, Adopticum.
Berco
Fumex
Optronic
Umesläp
EuroMaint
StrongPoint

© 2021 Lendev AB

chevron-down